HOME  |  over VKB  |  projecten  |  Meer met Minder  |  Passief Bouwen  |  vacatures  |  contact  |

Disclaimer

Aan deze website is veel zorg en aandacht besteed. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden in zijn geslopen.
Noch Van Keulen Bouw, noch haar management, aanvaardt in dat verband enige aansprakelijkheid voor eventuele
directe of indirecte schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke content* op deze website ook.

Het copyright van alle in deze website opgenomen content behoort toe aan Van Keulen Bouw, statutair gevestigd te
Amersfoort, tenzij uit een expliciete bronvermelding anders blijkt. Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei
vorm te gebruiken voor commerciŽle en/of niet-commerciŽle doeleinden, zonder de aantoonbare toestemming van het
management van Van Keulen Bouw.

Het management

*) Onder content wordt verstaan: tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads etc.

 

|  contact  |  disclaimer  |

***      Van Keulen Bouw toegetreden tot consortium 033-ENERGIE - meer informatie volgt...   ***

© Van Keulen Bouw, 2008 - 2014