HOME  |  over VKB  |  projecten  |  Meer met Minder  |  Passief Bouwen  |  vacatures  |  contact  |


Meer Met Minder Energie

Meer met Minder - 033Energie

Van Keulen Bouw neemt deel aan het 'Meer Met Minder'-programma en is actief betrokkken bij het
033Energie-consortium.

Meer Met Minder (MMM) is een nationaal programma voor energiebesparing met als doelstelling in de
periode 2008-2020 het energieverbruik in zoín 2,5 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen met
30% te reduceren. Dit wordt nagestreefd door een structurele markt voor gebouwgebonden energie-besparingsdiensten en producten te ontwikkelen.

MMM wil op basis van maatwerkadviezen woning- en gebouweigenaren motiveren voor de MMM-werkwijze: het laten uitvoeren
van een samenhangend pakket energiebesparende maatregelen waarmee structureel energie kan worden bespaard. Hierbij
wordt de klant 'ontzorgd', kwaliteit geborgd en worden aantrekkelijke (financiŽle) faciliteiten geboden.

Deelnemende partijen aan het MMM-programma committeren zich aan de voorwaarden die aan het MMM-keurmerk zijn
verbonden. Voor de klant biedt dit praktische en economische voordelen en gelden er extra zekerheden en garanties.

Kijk voor meer informatie op: www.meermetminder.nl

 
  <<<  HOME   

 

|  contact  |  disclaimer  |

***      Van Keulen Bouw toegetreden tot consortium 033-ENERGIE - meer informatie volgt...   ***

© Van Keulen Bouw, 2008 - 2014